Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

Κάντε κλικ στις παρακάτω εικόνες:
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/publish/html/Greek/M1/Web/ISC.html


http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/publish/ryhma_rooma.html


 Πηγή:Πρόγραμμα Finnish Information Security Day