Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

«Ώρα Κώδικα»


Το παρακάτω υλικό που αφορά την Ώρα κώδικα έχει παρθεί από την ιστοσελίδα http://cseduweek.wordpress.com/

http://www.thefoos.com/