Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα!

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB101/535/3534,14521/extras/Tools-Applications/Kef1_3_Resizing/Kef1_3_Resizing.html